A PROJEKTPROBLÉMA BEMUTATÁSA 2.

Sajnos az előző bejegyzésben azonosított, meghatározott probléma valós és nap, mint nap tapasztalhatók hatásai. Általánosan elmondható, hogy az oktatási intézmények szervezett keretei között kínálkozó sportolási lehetőségek nem elegendőek egy fejlődésben lévő, magas mozgásigényű gyermek számára. Azonban a hátrányos helyzetben lévő családok nem engedhetik meg a plusz sport szakkör költségeit. Ezért hatalmas felelősség nehezedik az olyan civil szervezetekre, amilyenek mi is vagyunk. Egyesületünk célja a szociális és egyéb hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdése családsegítéssel, fejlesztő programok biztosításával, a rászoruló fiatalok tehetség-gondozásának támogatásával, az iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében. Célunk elérése érdekében egyik fő feladatunknak tekintjük az egészséges életmódot elősegítő sportolási és szabadidős lehetőségek megteremtését és támogatását.

Szervezetünk számára fontos a sport, a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása célcsoportja körében. Hiszen az egyéniséghez illeszkedő, jól megválasztott sport hozzájárul az általános fizikai, szellemi és érzelmi fejlődéshez. A sportnak elsődlegesen egészségmegőrző szerepe van, de emellett számtalan előnnyel szolgálhat. Testtudatot fejleszt, saját határainkat megismerteti fizikai szinten. A versenyek által győzelem és kudarcélményhez juthatunk, amely kihat későbbi életünk más területére is. Önbecsülést ad, kitartásra és együttműködésre tanít. A hátrányos helyzetű gyermekek életében előmozdíthatja az integrációt, és az előítéletek csökkentését, a mozgás pozitívan befolyásolja a tanulmányi eredményeiket. A versenyeken megtanulják, hogy célok kitűzésével az eredményesség növelhető. Minőségi szabadidős elfoglaltságot ad a fiataloknak. Az ülő életmód káros hatásait felülírja, a csapat általi együttműködés szabályai alkalmazkodásra tanítják, a kitörési lehetőség elősegíti a motivációt is. Továbbá a sporton keresztül képesek vagyunk olyan nevelési mintát mutatni, amely segíti a hátrányokkal küzdő fiatalokat abban, hogy pozitív önértékelésű, életcéllal rendelkező, kreatív, becsületes felnőttekké váljanak.

 

 

Megszakítás