A „JÓ GYAKORLAT”, A „LEGJOBB GYAKORLAT” ÉS A „HELYES GYAKORLAT” – 1.

A jó gyakorlattal kapcsolatban érdekes új információkhoz jutottunk, amit érdemes megosztani.

A „jó gyakorlat”, „legjobb gyakorlat” és „helyes gyakorlat” manapság egyre több területen és egyre sűrűbben használt, ugyanakkor ritkán definiált kifejezések.

Az angol „best practice” (szó szerint „legjobb gyakorlat”) szókapcsolat a leghatékonyabb gyakorlatként meghatározott vagy elfogadott kereskedelmi vagy szakmai eljárásokra utal. Ezen értelmezésből arra lehet következtetni, hogy a kifejezés eredete részben a szabványokkal és a minőségbiztosítással állhat kapcsolatban.

A jó gyakorlat egy módszer vagy tevékenység, amely olyan újszerű, építő jellegű megközelítéseket, technikákat tartalmaz, amely bizonyíthatóan, vagy már bizonyítottan hozzájárul az adott szervezet minőségi színvonalának emeléséhez és más szervezetek számára is átvehető példaként szolgálhat. 

A jó, legjobb vagy helyes gyakorlat egy olyan pozitív irányú cselekvés, amelynek jellemzője, hogy az adott terület célját tekintve sikeres, innovatív (megvalósult ötlet), emellett fejleszthető, fenntartható, vagyis saját működését segíti elő, továbbá dokumentálható, sokszorosítható, tehát kommunikálható, megosztható.

Más megfogalmazásban a jó gyakorlatok olyan, a gyakorlatban már kipróbált vagy kipróbálásra alkalmas jó és hatékony példák, amelyeket az adott területen és körülmények között már alkalmaznak, és amelyek újszerű módon járulhatnak hozzá más hasonló rendszerek működéséhez.

Megszakítás