JÓ GYAKORLATOK – ÖSSZEGZÉS

A 2018. július 1-től 2020. június 30-ig tartó projekt időszakban, a partnerszervezeteinkkel együtt 2 speciális ismereteket megalapozó, terminológia központú foglalkozást, 12 műhelymunkát, 8 tanulmányutat, 3 kompetenciafejlesztő-tréninget, 4 nemzetközi hálózatépítő programot (706 fő regisztrálttal) és egy 200 fős nemzetközi kutatást bonyolítottunk le, melyek során előkerült, megtapasztalt jó gyakorlatokból készült a fenti, tanulmány.

A jó gyakorlatok megismerése, megismertetése, összegyűjtése, dokumentálása pályázatunkban egy önálló projektelemet képviselt.

A jó gyakorlatok alapos feltérképezésére leginkább a tanulmányutak voltak alkalmasak, ez a programcsoport biztosított leginkább elég időt és lehetőséget a megismerésükre.

A helyszínen, „élőben” látott jó gyakorlatok hitelesebbnek bizonyultak, mint a többi programcsoport foglalkozásain megismert, többnyire elmondáson alapuló ötletek, innovációk, technikák, módszerek.

A tanulmányutakon túl, a többi programcsoport foglalkozásain is gyakran szóba kerültek jó gyakorlatok, de azok részletes megismerésére nem mindig volt elegendő idő, ennek ellenére ezek a többnyire innovatív tevékenységi formák is igen értékesek és azok is nagy érdeklődésre tartottak számot partnereink körében.

A megismert, másutt sikeresen működő hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat nem lehet egyszerűen „lemásolni”, azt egy az egyben átültetni egy másik környezetbe, mert akár a célcsoport, akár a környezet különbözősége miatt eltérő feltételek mellett eltérő megoldásokra, megvalósításokra van szükség. A máshol bevált, működőképes és eredményes jó gyakorlatokat minden esetben adaptálni kell, bekalkulálva saját körülményeinket, környezeti, tárgyi, személyi feltételeinket, lehetőségeinket, motivációinkat.

A projektpartnereink visszajelzéseiből tudjuk, hogy a megismert jó gyakorlatok mindegyike valahol, valamelyik partnerszervezetünknél, valamilyen szinten megvalósult, lendületet adva ezzel a szabadidősportos civil szervezetek helyi munkájának.

Ez mindenképpen azt jelzi, hogy hasonló típusú pályázatokra a 2021-2027-es EU költségvetéshez kapcsolódóan is nagy szükség van, a hátrányos helyzetű települések, az ott működő civil szervezetek várják, hogy hamarosan megjelennek az ilyen helyzeteket segítő, kezelő pályázati kiírások.

Megszakítás