JÓ GYAKORLATOK 8.

 Ózdi tanulmányutunk a vezető szerepét vizsgáltuk a szabadidősport szervezésében.

A sportvezető és az edző (mint vezető) szerepét kívántuk megvizsgálni a társadalmi integráció szempontjából is.

Megtudtuk, hogy a legfontosabb a vezető és a munkatársak között a kölcsönös bizalom. Nehézséget jelent, hogy néha a vezetőnek nemet kell mondania a kollégák kérésére.

El kell ültetni azt az elvet a kollektívában, hogy az intelligens kolléga nem hozza olyan helyzetbe a főnökét, hogy annak nemet kelljen mondania.

Egy sportvezetőnek különösen figyelnie kell arra, hogy ne váljon a sport az egyenlőtlenségek egyik forrásává és formájává, és ne szoruljanak ki a sportolási lehetőségekből a társadalmi integrációban érdekeltek.

Azt is megtudhatták a szakemberek, hogy a vezető az, aki emberekkel foglalkozik, másokat irányít, és szükséges, hogy a megfelelő képességek és tudás birtokában legyen.

Ezek az ismeretek általában szakmaiak és vezetéstudományiak is. A sporttudomány számos párhuzamot von a vezetői és az edzői szakmai ismeretek között mind az élsport, mind a szabadidősport területén. A vezetőkhöz hasonlóan az edzőknek is képesnek kell lennie mások befolyásolására a kijelölt célok megvalósítása érdekében, akár egy sportolót irányítanak, akár egy egész csapatot. Az edző-sportoló kapcsolat értelemszerű eltéréseket mutat a szabadidősportban és élsportban.

Megszakítás