JÓ GYAKORLATOK 7.

Azért választottuk Kazincbarcikát tanulmányutunk helyszínéül, mert ismert, hogy a város megfelelő adottságokkal és lehetőségekkel rendelkezik mind a sportot, mind a szabadidős elfoglaltságokat tekintve. Rekreációs tevékenységek tekintetében turisztikai és sportlehetőségekkel egyaránt rendelkezik. Intenzíven segítik a környékbeli szegény települések sportéletét is. A város kiválóan működő sportélete valójában egy példaként szolgáló jó gyakorlat.

Filozófiájuk, hogy a kínálat megléte hatékony marketingtevékenység nélkül nem eredményez keresletet, s figyelmet kell fordítani a fenntartás mellett a kínálat fejlesztésére is.

A fiatalok figyelmét rendszeresen felhívják a mozgás és az egészségmegőrzés fontosságára, sportnapokat kell szerveznek, az életmódról szóló tájékoztatókat tartanak, példaképeket mutatnak be, ezek hatása összegződhet.

A szabadidősport szervezéséhez szakembergárda kell, amiből nincs elegendő jelenleg a városban, ami a sportszakember képzés hiányosságaira is felhívja a figyelmet.

Kazincbarcika költségvetésében külön soron szerepel a lakosság életminőségét javító rendezvények, főleg sportrendezvények támogatása, ami követendő lehet más települések részére is. Az önkormányzat segíti a szabadidős szervezeteket a pályázatírásban is.

A tanulmányút során sok egyéb érdekes dolgot fogalmaztak meg és összegeztek a jelenlévő szakemberek a kazincbarcikai és környékbeli településen élők sportjáról, annak követésre méltó jó gyakorlatáról.

  • Fontos a felvilágosító, szemléletformáló rendezvények rendszeres szervezése, amit elsősorban célzott pályázatok benyújtásával, elnyerésével és megvalósításával lehet realizálni.
  • Az alapítványok, tanodák, iskolák szerepe nagy a szabadidősport iránti érdeklődés felkeltésében.
  • A családon és az iskolán kívül fontos az önkormányzat szerepe is a szabadidősport iránti igény felkeltésében és kielégítésében is.
  • Ha az infrastruktúra nyitott és ingyenes, akkor még többen mennek sportolni a hátrányos helyzetű réteg tagjai közül.
  • A természeti környezet adta lehetőségeket a szabadidősportban is ki kell használni, ez Kazincbarcikán és környékén kiválóan megvalósul a mindennapi sportban.
  • A kerékpárutak, az utcai sporteszközök (pl. street workout) és a játszóterek fontosak, ebben igen jól áll Kazincbarcika. Ezek rendszeres karbantartása fontos, bár költséges feladat, amit a város önkormányzata felvállal és elvégez.

 

Megszakítás