SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MEGFOGALMAZÁSA 5.

Javaslatok helyi szintre 2.

 

A helyi szintre vonatkozó, helyi szinten megvalósítható javaslataink a mennyiségi és minőségi fejlesztési lehetőségekre vonatkoznak, de érintik a mindennapi működés területét is.

 

 • A környezetben történő infrastrukturális és egyéb változtatások önmagukban lehet, hogy nem elegendőek a hátrányos helyzetű közösségek fizikai aktivitásának növeléséhez, így a környezeti beavatkozások mellett az információ eljuttatására, a viselkedés megváltoztatására, vagy a társas kapcsolatokra is szükséges fókuszálni.
 • A fizikai aktivitási programok hozzáférhetőségének biztosítása túlmutat a pénzügyi akadályok leküzdésén; a kulturális gátak és a lakókörnyezet hiányosságai szintén megválaszolandó kihívások a helyi szabadidősport rendezvények szervezésekor.
 • A szabadidősport szervezéséhez szakembergárda kell, amiből nincs elegendő jelenleg a településeken. Ez a sportszakember képzés modernizálásának igényét, mennyiségi és minőségi teljesítő képességét veti fel problémaként.
 • A hátrányos helyzetű fiatalokkal napi kapcsolatban lévőket kell megszólítani, segítségül hívni mozgósításukhoz, motiválásukhoz.
 • Fontos a felvilágosító, szemléletformáló rendezvények rendszeres szervezése, amit elsősorban célzott pályázatok benyújtásával, elnyerésével és megvalósításával lehet realizálni.
 • Az alapítványok, tanodák, iskolák szerepe nagy a szabadidősport iránti érdeklődés felkeltésében, a velük való szoros együttműködés elengedhetetlen.
 • A családon és az iskolán kívül fontos az önkormányzat és a civil szervezetek szerepe is a szabadidősport iránti igény felkeltésében és kielégítésében is.
 • A rendelkezésre álló infrastruktúra legyen nyitott és ingyenes, akkor még többen mennek majd sportolni a hátrányos helyzetűek közül.
 • A természeti környezet adta lehetőségeket a szabadidősportban is ki kell használni, mert a természet erői (napfény, víz, levegő) emelik a sportmozgás hatásfokát.
 • A kerékpárutak, az utcai sporteszközök (például a street workout) és a játszóterek fontosak a HH-s települések lakói esetében is. A kültéri sporteszközök rendszeres karbantartás fontos, bár költséges feladat, amit rendszeresen el kell végezni.
 • A hátrányos helyzetű települések lakói és vezetői rendszerhibaként élik meg azt, hogy az élsportot jelentősen támogatja az állam, ehhez képest a szabadidősportot alig. Fordítva szeretnék.
 • A települések sportkoncepciói régiek, azokat aktualizálni és modernizálni szükséges.
 • Több a kampányszerű sportrendezvény, mint a rendszeres szabadidősport. Ezen változtatni szükséges.
 • A Honvédelmi Sportszövetség kínálta lehetőségekkel a HH-s településeknek élnie kellene!
Megszakítás