SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MEGFOGALMAZÁSA 4.

A helyi szintre vonatkozó, helyi szinten megvalósítható javaslataink a mennyiségi és minőségi fejlesztési lehetőségekre vonatkoznak, de érintik a mindennapi működés területét is.

 • A helyi szintű együttműködés a különböző szakterületek, illetve az egymást kiegészítő, kölcsönösen megerősítő, érintett partnerek között a feladatok és felelősségi körök pontos elosztásával történjen, az eredményesség céljából.
 • A rugalmas és újszerű programokat a létesítményekhez, a helyi környezethez kell igazítani, figyelembe véve a célcsoport jellegzetességeit, az adottságokat, a célokat, hangsúlyozva a mindenki számára való hozzáférhetőséget és a fenntarthatóságot (például a sportlétesítményeket úgy tervezzék meg, hogy figyelembe veszik a célcsoportok speciális igényeit is!).
 • A szervezetfejlesztés támogatása fontos tényező (aktív elköteleződésen, önkéntes munkán, irányításon, rendszeres képzésen kell alapulnia).
 • Költségcsökkentő rendszerek kialakítása a kisebbségek és a hátrányos helyzetűek sportban való részvételének ösztönzésére (például szabadidő-bérlet, tömegközlekedési kedvezmények, gyermekfelügyelet, olcsó sportfelszerelés és sportolási lehetőség).
 • A társadalmi befogadás figyelembevétele sportfinanszírozási helyi pályázatok kiírásakor.
 • Szükséges a rendszeres együttműködés a sportügy, illetve a társadalmi befogadás kérdésével foglalkozó önkormányzati, üzleti és civil szereplők között.
 • A meglévő struktúrák (pl. iskola, községi intézmények) használata a nehezen hozzáférhető lakosság megszólításához.
 • A lakosságot be kell vonni a helyi szintű programok tervezésébe és működtetésébe.
 • Elengedhetetlen a sporttudomány szakembereinek, valamint egyéb sportszakembereknek a bevonása a helyi szintű programok tervezésébe, lebonyolításába és értékelésébe.
 • A mobilitás, az aktív közlekedés (gyalogos, kerékpáros) feltételeinek javítása fontos a hátrányos helyzetű településeken, helyi szinten is, a biztonságos kerékpáros közlekedés tudatos infrastrukturális fejlesztésén, a kerékpárvásárlás szociális támogatásán, illetve a helyi lakosoknak szóló, a kerékpáros közlekedést promotáló akciókon, kampányokon keresztül.
 • A célcsoport elérésére külön hangsúlyt kell fektetni, a sokcsatornás elérés (Internet, Facebook, Twitter, plakát, szórólap, hangosbemondó) bizonyult a legeredményesebbnek.
 • A példaképek, helyi hősök, kortársak bevonása az programokba erősítheti a bizalmat a résztvevők körében, ez sikertényező lehet.
 • Az értékelés kritikus jelentőséggel bír a beavatkozás eredményességének mérhetősége szempontjából, éppen ezért egzakt indikátorokra is szükség van, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az eredményekhez sok időre lehet szükség. A program időtartamának reális módon kell illeszkedni a célkitűzésekhez, és ha valós viselkedésbeli változtatást akarunk elérni, akkor a megbízható értékeléshez több időre van szükség.

 

Megszakítás