SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MEGFOGALMAZÁSA 3.

Javaslatok szövetségi, egyesületi szintre

 

A sportszövetségek, sportegyesületek szintje az esetek többségében valójában regionális szintet jelent. Ezen a szinten az alábbi, szerintünk megvalósítható javaslataink a következők:

 • Stratégiai szintű elköteleződés is szükséges a sokféleség és a társadalmi befogadás mellett.
 • A forrásszerzés hatékonyabbá tétele elengedhetetlen a társadalmi befogadást is megvalósító szabadidősportos szervezetek fenntartható működéshez.
 • A működéssel kapcsolatos célok reális megfogalmazása az egyik alapja a közösségi létnek.
 • A tagsággal folyamatos és őszinte párbeszédet kell folytatnia a szervezetet irányító menedzsmentnek.
 • A működési területen, a célcsoportok körében a diszkrimináció jelenlétét rendszeresen vizsgálni szükséges a szövetségek, sportegyesületek részéről.
 • A szövetségekben és a sportegyesületekben is a főbb feladatokat meg kell osztani, a felelősségi köröket pontosítani kell.
 • Az újszerű ötleteket fel kell karolni, meg kell valósítani (ez az innováció), miközben az alkalmazkodóképességet fokozni kell.
 • A kisebbségek, a hátrányos helyzetűek szervezeti aktivitását folyamatosan ösztönözni, növelni szükséges.
 • Fontos a szülők részvétele a szervezetek által megvalósított programokban (hatásfok növelés).
 • A szabadidős sporttevékenység hozzáférhetőségét biztosítani kell a rászoruló érdeklődők részére.
 • A nők fokozottabb részvételét támogatni kell különféle eszközökkel, módszerekkel, kedvezményekkel.
 • A fogyatékkal élők sportolási lehetőségét is meg kell teremteni, a lehetőségek és az idő függvényében.
 • A rekreációs célú sporttevékenység iránti igényre nyitottnak kell lennie a sportszervezetnek, mert a jövő nem az élsport, hanem a rekreáció.
 • Feltétlenül és rendszeresen együtt kell működni más szakirányú szervezetekkel, sportszövetségekkel, sportegyesületekkel, a sporton kívüli egyéb szervezetekkel, elsősorban az információcsere, a tudástranszfer és a kompetenciafejlesztés érdekében.
 • A hazai és nemzetközi bevált gyakorlatokat nem lehet „másolni” és átgondoltság nélkül átültetni egy más kontextusba, mert akár a célcsoport, akár a környezet különbözősége miatt eltérő feltételek mellett eltérő stratégiákra és megoldásokra van szükség. A máshol bevált, működő „jó gyakorlatokat” minden esetben adaptálni kell, bekalkulálva saját lehetőségeinket.

 

Megszakítás