SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MEGFOGALMAZÁSA 1.

A megvalósult programelemek, illetve a transznacionális kutatás során elhangzott, megismert, a résztvevők által tett, többnyire tapasztalton alapuló szakmai és módszertani javaslatokat, ajánlásokat, valamint a kutatási eredményeket rendszereztük, összegeztük, dokumentáltuk. Mindezek előírt projektfeladatok voltak.

A szakpolitikai, pályázatunk esetében sportpolitikai, egészségpolitikai és szociálpolitikai cselekvések, beavatkozások alapelvei komplett rendszert jelentenek, feltételeznek.

A javaslatok, ajánlások három szintre vonatkozóan különítettük el:

  • országos szint,
  • sportszövetségek, sportegyesületek szintje,
  • helyi szint.

Az országos szint a kormányzati szerveket, országos szövetségeket, szerveződéseket jelenti, de a politikai megnyilvánulások, lépések is idesorolhatók. A Hátrányos helyzetű területeken megjelenő problémahalmazt leghatásosabban és kompetensen ez a színt kezelheti, befolyásolhatja.

A középső szint a területi, régiós és megyei sportszövetségeket, sportszerveződéseket jelenti, ezek befolyása is jelentős.

A helyi szint a sportegyesületeket, önkormányzatokat és a civil szervezeteket takarja, ezek főleg a probléma gyakorlati megoldásában, kezelésében fejthetik ki nagyon hasznos munkájukat.

 

Megszakítás