A TRANSZNACIONÁLIS KUTATÁS SZAKMAI HOZADÉKA 7.

A mélyinterjúk, a fókuszcsoportos beszélgetések és a pilot study során többször szóba került a szakemberek között, hogy a hátrányos helyzetű települések lakóinak társadalmi felzárkóztatásához elengedhetetlen a helyi önkormányzat rendszeres anyagi, szervezési segítsége, ami a legtöbb esetben, de különböző szinten meg is valósul.

Egy másik kérdés is rendszeresen felmerült a társadalmi integráció kapcsán a szakemberek között. A pályázatok kiváló hátteret biztosítanak a hátránykompenzációra, a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésére. Magyarországon sokkal több pályázat jelent meg és realizálódott erre a területre, mint a szomszédos országokban. A célzott, erre a területre fókuszáló pályázatok segítségével a hátrányos helyzetű polgárok társadalmi felzárkóztatása sokkal rövidebb idő alatt és magasabb színvonalon valósulhatna meg. A magyar szakemberek várják a továbbiakban is, hogy jelentős számú célzott pályázatot ír ki az EMMI, amelyek a sport általi társadalmi integrációt is segítik majd megoldani.

 

Megszakítás