A TRANSZNACIONÁLIS KUTATÁS SZAKMAI HOZADÉKA 6.

A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja a sport és a testnevelés által.                              

A válaszadók 98%-a lehetségesnek tartotta a sport általi integrációt. A megkérdezettek 30 különböző lehetőséget soroltak fel, amelyekkel szerintük a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja működően megvalósítható a sport által. Klaszteranalízis után a következő megállapításokat tehettük.

 Magyarországon és Romániában a legmagasabb, átlag feletti az Összetett sokrétű vélemény rendszerbe sorolt válaszadók aránya.  Ez jelenti a motivációk erősítését (jövőkép, meggyőzés, szemléletformálás, kitörési lehetőségként elismertetni velük a sportot, példaképek állítása); a sportolás feltételeinek fejlesztését (ingyenes, minőségi sportkínálat, megfelelő infrastruktúra, megfelelő eszközkínálat biztosítása, anyagi feltételek megteremtése, megfelelő szakemberek megléte); oktatást-nevelést (terhek csökkentése, nevelés, törődés, követelmény rendszer állítása, következetesség, elismerés, szegényközpontú gondolkodás alkalmazása); társadalmi feltételeket (társadalmi elfogadás, előítéletek megszüntetése, helyi munkalehetőség bővítése).

Szlovákiában meghatározó a Motiválást és oktatást-nevelést hangsúlyozó, valamint a Vegyes szűk körű véleményrendszerrel (edzők képzése, megfelelő szakemberek megléte, ingyenes, minőségi sportkínálat, megfelelő infrastruktúra, anyagi feltételek biztosítsa, tehercsökkentés, nevelés, törődés, megfelelő marketing, egészségtudat növelése) rendelkezők aránya.

Az eszköz, módszer megválasztásánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a helyi szokásokat, hagyományokat, az emberek gondolkodásmódját, egészségkultúráját és egészségszintjét, a rendelkezésre álló anyagi és humánerőforrást.

 

Megszakítás