A TRANSZNACIONÁLIS KUTATÁS SZAKMAI HOZADÉKA 5.

A sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének eszközei, módszerei.          A sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének, illetve az egészséges életmód felé terelésének eszközeit, módszereit klaszteranalízissel vizsgáltuk. Mindhárom országban ugyan azt a módszeregyüttest tartják a legjobbnak a szakemberek, amely a 18 féle javasolt módszer közül a következőket tartalmazza: a sporttevékenységek feltételeinek a biztosítása, a közösségfejlesztés, valamint a szülői, baráti ráhatás/ellenhatás kiküszöbölése.

Egy másik klaszterbe tartozó módszeregyüttest is gyakran alkalmazzák mindhárom országban, benne az oktatás-nevelés kérdései (különös tekintettel a gyermekközpontú gondolkodásra), de a társadalmi feltételek is fontosak, mint például a társadalmi elfogadás, az előítéletek megszüntetése, vagy a helyi munkalehetőség bővítése.

A kutatás és a válaszadó szakemberek szerint a fentiek képezhetik a sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetésének, reintegrációjának leggyakoribb és legeredményesebb eszközeit és módszereit.

Tökéletesen biztos megoldás nem létezik, a szakemberek által felsorolt, általuk működőnek minősített lehetőségekből kell helyben kiválasztani a lehető legjobb, legeredményesebb megoldást, eszközt, módszert. A kiválasztásnál sok szempontot kell számításba venni, például a helyi szokásokat, anyagi és sportszakmai lehetőségeket, illetve a fenti, máshol már bevált megoldásokat. A felvetett probléma tehát megoldható, a sportot elhagyó fiatalok sport világába történő visszavezetése, illetve az egészséges életmód felé terelése mások által kipróbált és bevált eszközökkel, módszerekkel megvalósítható. A szociálisan érzékeny, helyi kötődésű szakemberek nagyobb eséllyel érnek el jó eredményt ezen a területen.

 

Megszakítás