A TRANSZNACIONÁLIS KUTATÁS SZAKMAI HOZADÉKA 4.

Serdülőkori sportág elhagyás. A fiatalok serdülő kori sportág elhagyásának okait is vizsgáltuk. A kérdőívet kitöltők három válaszlehetőséget értékeltek magasra az öt fokú Likert-skálán:

  • baráti kör ráhatás/ellenhatás (átlag: 4,5),
  • családi ráhatás/ellenhatás (átlag: 4,3),
  • sportszakemberek hiánya (átlag: 4).

A fentiek mellett Romániában fontos tényezőnek tekintik a sportolási körülményeket (a válaszadók 54,2%-a) is. A fiatalok sportág elhagyását tehát csökkenteni, kezelni tudjuk a sportszakembereknek a családdal való intenzív és őszinte kapcsolat tartásával, illetve a baráti kör bevonásával a sportmunkába, szakosztályi rendezvényekbe. A sportszakemberek hiánya jelentős társadalmi probléma mindhárom országban, aminek kezelése csak állami akarattal és közreműködéssel oldható meg. A sportszakember képzés modernizálása és kapacitásának bővítése mindhárom országban beavatkozást igényel.  A sportszakemberek hiánya sok estben azonban csak látszólagos, inkább az eloszlásuk nem jó, mert a városokban ez nem mindenütt probléma, ott bővebben van sportszakember, de a hátrányos helyzetű településekre, az integrációra szorulók segítésére a kelleténél lényegesen kevesebb jut. A helyi kötődésű sportszakemberek helybeli jobb megbecsülése talán segíthetne a súlyosnak nevezhető problémán.

Megszakítás