A TRANSZNACIONÁLIS KUTATÁS SZAKMAI HOZADÉKA 2.

Helyszín: Tornaljai Művelődési Központ, Tornalja, Hlavné námestie 6 (Fő tér 6.).

Időpont: 2020.02.06. 10:00-14:00.

A program címe: A közép-szlovákiai szabadidősport helyzetének tanulmányozása.

A projekt célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása továbbá ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra.

Közvetlen cél ezen a tanulmányúton a közép-szlovákiai szabadidősport helyzetének tanulmányozása a helyszínen.

A rendezvény fogadó szervezete a Tornaljai Művelődési Központ volt, ahol szerveznek többek között családi sportnapokat, szabadidős és szabadidősportos rendezvényeket, résztvevői a járás kulturális és sporteseményeinek. Szövetségünkkel együttműködési megállapodásuk van.

Arra törekedtünk, hogy a transznacionális projekt keretében a tanulmányúton ismerjük meg a közép-szlovákiai, azon belül különösen Tornalja és környéke szabadidősport helyzetét. Kíváncsiak voltunk, különbözik-e az más szlovákiai területek és a Magyarország szabadidősportos lehetőségeitől.

A tanulmányút eredményeit a következőképpen foglalhatjuk össze.

A sportkörnyezet Közép-Szlovákiában rosszabb, mint Szlovákia más területein. A lakosság átlagéletkora magas, jellemző az emberek között a fizikai inaktivitás. A sport iránti igény minden korosztályban nagyon alacsony. Míg más szlovák területeken a sportnak egyre több szabadidős alternatívája kerül bevezetésre, addig a közép-szlovákiai helyzetet az jellemzi, hogy ha lehetőség van a sportra, akkor sem élnek vele rendszeresen az emberek.

Máshol hódítanak az extrém és presztízs sportágak (pl. golf, vitorlázás, squash, sziklamászás), erre a vidékre ez nem jellemző. Az emberek befelé fordultak, nem mennek társaságba, a kultúra és a sport iránt nincs igényük.

Egy 2013-as rendelet szerint kötelezően csak 5-15 éves korig foglalkoznak a fiatalok szabadidős és szabadidősportos tevékenységével. Tornalján a gimnázium megszűnt, ezért az általános (alap) iskola után a gyerekek csak hétvégén vannak otthon, ezért a sport által itt nem elérhetők. 15 év felett nincs kapcsolat a fiatalokkal.

Ami működik:

  • shotokán karate (Szlovákiában nincs ilyen versenyrendszer, Magyarországra járnak át versenyezni),
  • foci 10-15 éves korig,
  • városi kispályás focibajnokság (1500 résztvevő),
  • téli teremfoci (két hónap),
  • humanitárius futás a mozgássérültek megsegítéséért,
  • sakk szakkör,
  • tánc (aerobic, zumba, néptánc),
  • drog-prevenciós foglalkozások,
  • nyugdíjas sportnapok.

A tanulmányút során meglátogattuk az iskola sportlétesítményeit és a Szabadidő Központot. Ezekben a létesítményekben nagyon sok további rendezvény elférne, de a lakossági igény erre nem túl nagy.

A szabadidő eltöltésével és a szabadidősporttal foglalkozó civil szervezetek alulfinanszírozottak ezen a területen, központi támogatás és pályázat alig van a segítségükre. Lelkes civil vezetők szervezik a szabadidős programokat, amelyeknek korlátot szab a központi finanszírozás hiánya.

 

Megszakítás