A TRANSZNACIONÁLIS KUTATÁS SZAKMAI HOZADÉKA 1

Szervezeti forma. Amikor a megkérdezettek megoszlását vizsgáltuk szervezeti forma szerint, azt láttuk, hogy a 138 szervezet döntő többsége (70,2%) egyesületi szervezeti formában működik. Ez azért jó, mert az egyesületek jelentős hányada közhasznú, nem profitorientált, ahol a hátrányos helyzetűek is könnyebben megtalálják a relatíve olcsóbb sportolási lehetőségeket. Az egyéni vállalkozások szerepelnek a második helyen (8,6%), ami annak köszönhető, hogy a nagyobb településeken nő az edzőtermek, fitnesz szalonok száma, amelyek a leggyakrabban egyéni vállalkozói szervezeti formában üzemelnek.

 Taglétszám. Egy szervezetnek fontos jellemzője a mérete, a szervezet tagságának száma. Ennek a mutatónak az értéke Magyarországon a legalacsonyabb, átlagosan 69 fő, Szlovákiában 112, Romániában 120 fő. A szervezetek száma hazánkban több, de a méretük kisebb, mint a külföldieké. Működtetés, üzemeltetés szempontjából előnyösebb a nagyobb taglétszám, ezen kívül a társadalmi felzárkóztatás és a hátránykompenzáció is sikeresebben valósítható meg nagyobb taglétszámú egyesületekben. Itthon célszerű lenne a kisebb létszámú egyesületek, civil szervezetek integrálódása nagyobb létszámú sportszervezetté, amit adminisztrációs eszközökkel ki lehetne kényszeríteni.

Bevételi források. A szervezetek bevételi forrásait vizsgálva azt láttuk, hogy Magyarországon a szervezetek 78,4%-a él a pályázati lehetőségekkel, jelentős azonban az önkormányzati támogatás és a tagdíjbevétel is. Romániában és Szlovákiában a pályázati bevétel a magyarnak jellemzően egy harmada, ott inkább a szponzori, az önkormányzati támogatás és a tagdíjbevétel a jelentősebb forrás. Külföldi partnereink sokkal kevesebb kiírt pályázattal számolhatnak, mint a magyar szervezetek. A hazai egyesületek képviselőinek egyhangú véleménye, hogy a társadalmi integrációt segítő célzott pályázatokat a jövőben is legalább a mai szinten kellene fenntartani, kiírni, mert azok nélkül nagységrendekkel kisebb eredményeket tudnának elérni ezen a területen.

 

Megszakítás