TANULMÁNYÚT (5)

 

A SZABADIDŐSPORT RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA SZLOVÁKIÁBAN

Helyszín: Bátka, Obecný úrad Bátka 161, 980 21. Szlovákia,

Polgármesteri Hivatal melletti új Szabadidőközpont

Időpont: 2019. június 15. 10.00-16.00.

A programcsoport címe: Tanulmányút (5).

A rendezvényen részt vett: 6 fő.

 

A tapasztalatcsere során, a társadalmi felzárkóztatásról is terveztünk szót ejteni,- a szabadidősport lehetőségeken keresztül – mint fontos közösségépítő elemről. Cél a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, ahol lehet kipróbálása és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében. Nemzetközi tapasztalatok becsatornázása.

Célként jelöltük meg együttműködések erősítését, közös programok szervezését is partnerünkkel. Kiemelt célunk volt a társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos speciális szakmai tudásanyag bővítése, a hazai közszolgáltatók fejlesztése és a transznacionális együttműködés segítése is. A HH-s ifjúság szabadidős sportolást elősegítő tevékenységek elemzése is fontos a projekt megvalósításában. A szabadidősport rendezvények felépítésének, lebonyolításának tanulmányozása is központi szereppel bírt a helyszínen. A szlovákiai Bátkán egy szabadidős sportközpont felavatásán és egy családi sportnapon vettünk részt, mint meghívott együttműködő szervezet. Az esemény megszervezését, lebonyolítását tanulmányoztuk és a HH-s gyerekek integrációját segítő sporttevékenység szakmaiasságát is figyelemmel kísértük.

A rendezvény házigazdája a Szlovákiai Csemadok Bátkai Alapszervezet és a helyi sportszervezet képviselője Hencz Péter, aki egyben a Bátka önkormányzat polgármestere is. Először a polgármester úr tartott beszámolót, amiben a település kulturális és sportéletét, illetve a szabadidősport szlovákiai helyzetét mutatta be, kiemelve a helyi civil szervezetek szerepét a fiatalok szabadidős tevékenységében, részvételének elősegítésében, valamint a családi sportnapok, szabadidős és szabadidősportos rendezvények megtartásában. Beszámolt arról is, hogy Szlovákiában a sportélet rosszabb, mint néhány évvel ezelőtt volt, a lakosság gyors tempóban öregszik, sokan fizikailag rendkívül passzívak, a lakosság részére kiajánlható sportkínálat nem kellően homogén, mint korábban, évtizedeken keresztül volt. Akkor központi irányítás mellett úgy-ahogy támogatás is érkezett. Ma azonban az üzleti típusú sportszolgáltatások dominálnak, az egyesületi sport, a versenysport és a szabadidősport háttérbe szorul.

Pedig a rendszeres szabadidősport minőségi szabadidős elfoglaltságot adhatna különösen a kihívásokkal küzdő, hátrányos helyzetű fiataloknak, de a teljes lakosságnak is. A szabadidősport az ülő életmód káros hatásait felülírja, a csapat általi együttműködés szabályai alkalmazkodásra tanítják a hátrányos helyzetű fiatalokat, a kitörési lehetőség elősegíti a motivációt és az integrációt is.

Bátkán az iskolai tornatermi lehetőségen kívül (aminek a kihasználási lehetőségei korlátozottak) nincsen komplex sportlétesítmény, ezért akik a szabadidősportot és versenysportot szeretnék űzni, azoknak a környékbeli városokba, főleg Rimaszombatra kell átutazni, ami minden tekintetben megterhelő, mind a szülők, mind a gyerekek számára egyaránt. A településen a sportéletet csak a labdarúgó (SK BÁTKA KLUB) és sakk szakosztály képviseli, kevés létszámú képzett sportszakember közreműködésével, viszont a helyi és környékbeli városi tömegsport eseményeken aktívan részt vesznek mindkét szakosztály sportolói. Folyamatos szabadidősport programlehetőségek Bátkán és környékén: kispályás labdarúgó és görkorcsolya bajnokság, iskolai sportversenyek, relax, tollaslabda, kosárlabda bajnokság. Rimavská (Rimaszombat) Sobota Szabadidő központban úszás tanfolyam, Olimpiai nap atlétika bajnokság, kosárlabda bajnokság, séta, szabadtéri játékok, téli sportnapok – síelés, szánkózás…

Napjainkban sok a hátrányos helyzetű, szegény család, de gyakran találkozunk csonka családokkal is, a frusztrációs helyzetek miatt gyakori válások okán. Ez a sportnap erősítette az összetartozást is. A gyerekek akkor sportolnak szívesen, ha az egész család együtt van, ez a példa életre szólóan elkötelezheti őket a sport mellett. Ha ez a családi ráhatás elmarad, akkor külső hatások (iskola, barátok stb.) érvényesülhetnek, de ezek csak esetlegesek, nem minden esetben hatékonyak. A hátrányos helyzetben lévő családok nem engedhetik meg maguknak a plusz sport lehetőségek magas költségeit. Ezért rendeznek ingyenes sport programokat, ahol a HH-s fiatalok nagyobb létszámban vehetnek részt, így próbálják őket ösztönözni a rendszeres mozgásra, a sportra, a hasznos szabadidő eltöltésére.

Tapasztalatcserénk fontosabb kérdései az alábbiak voltak:

(1) milyen volt a rendezvény beharangozása,

(2) mennyien jelennek meg,

(3) milyen szakmai sportprogramot állítottak össze,

(4) hogyan szervezik meg az egyes sportági eseményeket,

(5) hogyan finanszírozzák a rendezvényt.

A sportnapon sok versenyszámot bonyolítottak le. Ilyen volt a segway, az elektromos roller, a lézerharc, a buborékfoci, az atlétikai versenyszámok minden korosztály számára (esélyegyenlőség biztosítása volt ez is). Babáktól nyugdíjas korúakig minden életkor képviselve volt, együtt élvezte a szabadidősport áldásos hatásait.

Az animátorok először mindig megtanították a résztvevőknek a sportszerek használatát, vonatkozik ez elsősorban a balesetveszélyesebb sporteszközökre, a segwayre, az elektromos rollerre, a lézerharcra és a buborékfocira. A fiatalok meglepően gyorsan megtanulták használni ezeket a modern szabadidősportos eszközöket. Atlétikában különböző távon versenyeztek a sportnap résztvevői (200 méter, 400 méter, 800 méter, 3000 méter). Nagy érdeklődés mellett zajlott a babakocsis baba-mama futóverseny, 400 méteres távon. A hozzátartozók harsány buzdítása mellett összesen 16 mama és babája vett részt ebben a versenyszámban.

Az eredményhirdetést profi módon megszervezték, a dobogós helyen végzettek érem díjazásban részesültek. Az érmeket Hencz Péter polgármester adta át.

A rendezvény lebonyolításán látszott, hogy egy több éve összeszokott stáb végezte a munkáját. Bejáratott rendezvény, ahol a szponzorok szívesen adakoztak, a társadalmi felzárkóztatást szolgáló sport programokra mindig akad adomány. A rendezvényt az önkormányzat és több szponzor finanszírozta, akik támogatják és elősegítik a HH-s gyermekek életminőségének javulását, sportesemények szervezésével, sporteszközök adományozásával.

Megállapításra került, hogy szlovákiai sport- szervezet rendszere túl tagolt: az olimpiai-, a verseny-, a szabadidős és fogyatékos szövetségek egymástól elkülönülten működnek, kooperáció hiányában munkájuk hatásfoka csökken. A központi sporttámogatás bázisalapú, konzerválja a jelenlegi sikersportágakat, a szabadidősport fontosságát elismeri, de nem kezeli kiemelten, szinte alig támogatja anyagilag és szakmailag. Ennek ellenére a szlovákiai szabadidősport mégis él és működik. Központi támogatás hiányában igyekeznek szponzorokat találni, továbbá igen lelkes szervezők – a szabadidős szervezetek vezetői és tagjai – sok munkával rendszeresen szerveznek szabadidősport rendezvényeket, sportfoglalkozásokat.

Tapasztalatunk, és a tanulmányút hozadéka is, hogy csak nagyon jól előkészített kiváló kampány, jól megszervezett és megrendezett esemény, profi szakemberek, animátorok, meg persze elégséges anyagiak kellenek ahhoz, hogy színvonalasan lehessen lebonyolítani egy sok résztvevős, integrációt segítő szabadidősportos programot.

Programunkkal hozzájárultunk az ifjúsági együttműködések erősítéséhez, közös programok szervezéséhez, az egymás közötti együttműködéséhez, ami egyik igen fontos feladatunk a pályázat során. Tanulmányutunk során a család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje is megvalósult.

A tanulmányúton sikerült megvalósítani, amit elterveztünk, konstruktív programot tudtunk lebonyolítani.

 

Kelt: Eger, 2019. június 15.

Megszakítás