A NEMZETKÖZI HÁLÓZATÉPÍTÉS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS TECHNIKÁJA

Helyszín: Borsodnádasd Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház és Könyvtár, 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

Időpont: 2019.07.30. 12:00-14:00..(29 fő)

A projekt célja a nemzetközi tapasztalatok  és jó gyakorlatok megismerése és cseréje, (ahol lehet kipróbálása), ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

Fontos cél és egyben feladat is a nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása, nemzetközi hálózatépítés keretében történő megismerése, szükségességének és technikájának kielemzése, egy hátrányos helyzetű, sok roma lakta település, mint Borsodnádasd  ahol óhatatlanul a társadalmi integráció is szóba kerül.

Erdélyi Mihály (a sportszövetség főtitkára) elmondta, szervezetünk számára fontos a sport, a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása a célcsoport körében.

A sportnak elsődlegesen egészségmegörző szerepe van, de emellett számtalan előnnyel szolgálhat. A hátrányos gyermekek életében előmozdíthatja az integrációt, és az előítéletek csökkentését, a mozgás pozitívan befolyásolja a tanulmányi eredményeiket. Továbbá a sporton keresztül képesek vagyunk olyan nevelési mintát mutatni, amely segíti a hátrányokkal küzdő fiatalokat abban, hogy pozitív önértékelésű, életcéllal rendelkező, kreatív, becsületes felnőttekké válljanak.

A külföldi partnereink esetében bevonásra kerülő szakembereknél közvetlen kommunikációra nincs lehetőségünk, ezért az együttműködő partnereink segítségét kérjük, hogy közvetve elérjük a célcsoporttagokat.

A tevékenységek és a fejlesztendő szolgáltatások által elérendő céljaink:

  • A szolgáltatásaink fejlesztése és struktúra megújítása.
  • Társadalmi problémákra való megoldási javaslatok és gyakorlatok kidolgozása.
  • Szolgáltatási eredményesség és hatékonyság javítása.
  • Egyenlő hozzáférés biztosításának kialakítása.

A jelenlévő szakemberek egybehangzóan megerősítették, hogy hálózatba szerveződés nélkül színvonalas együttműködés, együtt gondolkodás, együtt dolgozás elképzelhetetlen.

Azon fiatalok, akik valamilyen sportot űznek rendszeresen, azt többnyire szervezett keretek között teszik, így kiemelt szerepe van ilyen esetekben azon egyesületeknek, sporttal foglalkozó szervezeteknek, ahol ők is jelen vannak. A szervezet által elért fiatalok esetében fontos a társadalmi felzárkózás segítése, az egyenlő bánásmód érvényesítésének biztosítása és az oktatás egyenlőtlenségének felszámolása.

Egyes vélemények szerint az iskolákkal érdemes lehet felvenni a kapcsolatot, és az iskolai programokba bekapcsolni a fiatalokat, időseket egyaránt,  bemutatva nekik egy-egy sportágat, amit ki is kipróbálhatnának.

A borsodnádasdi lakosság jelentős része HH-s, roma származású, mélyszegénységben élő, akiknek nemhogy szabadidős sporttevékenységre, de sokszor élelemre sem jut pénz.

A lemezgyár és a környékbeli bányák megszűnésével rengeteg munkanélküli lett Borsodnádasdon, közülük sokan a mai napig szegény körülmények között élnek. Sajnos kiváló példa ez is az integrációra jogosultságra, akár a szabadidősport által is. Az ilyen hátrányos helyzetű települések lakói számára különösen fontos a hálózatba szerveződés, mert az csak felemelheti, előre viheti őket. Továbbá javaslat hangzott el arról, hogyan kellene a hátrányos helyzetű települések lakóit a szabadidős tevékenyégekre rávenni.

A meggyőzés, az információ átadás, sportnapok szervezése, az életmódról szóló tájékoztatók, példaképek bemutatása lehet a megoldás kulcsa, mert ezek hatása összegződhet.

A sok előnnyel bíró hálózati együttműködés fokozza a kooperáció hatásfokát, az így elért eredményeknek nagyobb súlya van, mintha ezt külön-külön szevezetben akarnánk elérni.

Külföldi partner véleménye: (szlovák) Szerinte legyenek a hálózatban a hátrányos helyzetűek szabadidősportos tevékenységének segítői, olyan szervezetek, amelyek segítik a rászorulók esélyegenlőségét (például mogáskorlátozottak, fogyatékkal élők, romák, idősek, nők stb.).

A  szakértelem itt kulcskérdés a fogyatékkal élők foglalkozásainak vezetése során. Fontos a szervezőkészség is.

Külföldi partner: (román) A sportélet érdekében ingyenes sportolási lehetőséget kínálnak, és látnak abban lehetőséget, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok sportolhassanak. Szerinte, szabadidősport egyesületet is alakíthatnak a települések. Ha van szervezet, könnyebb rávenni a fiatalokat a mozgásra.

 

 

Megszakítás