MŰHELYMUNKA (12)

Helyszín:Egressy Béni Művelődési Központ, Kazincbarcika, Fő tér 5.

Időpont: 2020.01.22. 16:00-20:00. (23 fő)

Téma: A roma hagyományok ápolása a tánccal, mint szabadidős eszközzel

 

A Kazincbarcikán és környékén található szabadidős szervezetek működésének, eredményeinek és nehézségeinek megismerése. A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.

Célunk az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedések is.  További cél a HH-s gyerekek integrációját segítő sporttevékenység, esélyteremtés, a tánc, mint kiváló fizikai aktivitási eszköz megismerése, alkalmazási lehetősége a szabadidősportban és a társadalmi integrációban, különös tekintettel a romákra. A Kazincbarcikán és környékén található szabadidős szervezetek működésének, eredményeinek és nehézségeinek megismerése.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok aktivitása a sport tekintetében jelentősen csökken a kamaszkor során, hiszen életükben nagyon sok változás következik be (továbbtanulás, munkába állás, családalapítás). Jellemző ugyanakkor ezen személyek körében, hogy sajnos később sem térnek vissza a sporthoz. A sporttal és egészséges életmóddal foglalkozó szakembereknek, szervezeteknek sok esetben nem áll rendelkezésükre az az eszköztár, amivel vissza tudnák „csábítani” korábbi tagjaikat, sportolóikat. Szükségesnek tartjuk az ilyen irányú eljárások rendszerezését, és a térség szükségleteihez, igényeihez történő adaptációját.

Mivel jelentős a hátrányos helyzetűek száma Kazincbarcika környékén a szabadidősport társadalmi integrációjával is határozott célunk foglalkozni, hiszen a felzárkóztatás és a kirekesztődés a sportpolitika szerves részét képezi, csakúgy, mint az esélyteremtés.

A hátrányos helyzetű fiatalok, ha valamilyen sportot űznek, nagyobb esélyük van a hátrányaik leküzdésére, emellett jelentős személyiség fejlődésen mennek keresztül, ami nagyban hozzájárul a társadalomba történő beilleszkedésükhöz. Érdemes pályázni a HH-s fiatalok szabadidősportjának javítására, ugyanis anyagiak nélkül nehezen valósítható meg a roma fiatalok felzárkóztatása.

A néptánc gyakorlatainak elsajátításával az egyén személyiségfejlődése mellett hatással van a társas kapcsolatokra, pozitívan alakítja az alkalmazkodó képességet, formálja az önismeretet és nem utolsó sorban pozitív hatással van a motoros képességek fejlődésére is.

Széleskörű társadalmi összefogással enyhíthetünk az érintett gyermekek mindennapi gondjain, és hosszú távon hozzá járulhatunk ahhoz, hogy még kevesebb halmozottan hátrányos helyzetű fiatal éljen ebben az országban.

A táncnak  azon belül a néptáncnak komoly szerepe van napjainkban a testnevelésben és a fizikailag aktív szabadidős foglalkozásokon és a szabadidősportban is. Komoly fizikai terhelést ad a szervezet számára, fejleszti az állóképességet, a koordinációs képességeket, azon belül a ritmusérzéket és az egyensúlyérzéket is.

A néptánc minden korosztály és társadalmi réteg felzárkóztatásának kiváló eszköze, hasonlóan a szabadidősporthoz. A hátrányos helyzetű roma fiatalok néhány sportágban pedig az átlagnál tehetségesebbek (pl. küzdősportok, labdarúgás), de nem elég kitartóak, nem elég elkötelezettek a sport iránt, pedig az kiváló kitörési lehetőség lenne számukra.

A sporton keresztül képesek vagyunk olyan nevelési mintát mutatni, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat abban, hogy pozitív önértékelésű, életcéllal rendelkezzen és becsületes felnőtté váljanak. A társadalom alsó rétegeihez tartozó egyéneknek kevés esélye van a rendszeres testedzésre, mivel a családok nem tudnak sem időt, sem pénzt a sportolásra fordítani. Sajnos a meghatározott probléma valós és nap, mint nap tapasztalhatók hatásai.

A roma lakta hátrányos helyzetű településeken a néptánc, azon belül a cigánytánc, mint sport  a kutatások szerint is segíti a társadalmi integrációt. A rendszeresen táncoló roma fiatalokat elvonja a ma szokásos rossz dolgoktól, minőségi szabadidős elfoglaltságot ad a fiataloknak, pozitívan befolyásolja a tanulmányi eredményeiket is. A mozgás, a sport minőségi szabadidős elfoglaltságot ad a fiataloknak. Az ülő életmód káros hatásait felülírja, a csapat általi együttműködés szabályai alkalmazkodásra tanítják, a kitörési lehetőség elősegíti a motivációt is. A hátrányos helyzetű roma fiatalok néhány sportágban pedig az átlagnál tehetségesebbek (küzdősportok, labdarúgás), de nem elég kitartóak, nem elég elkötelezettek a sport iránt, pedig az kiváló kitörési lehetőség lenne számukra.

Külföldi partner: a Felvidéken több tíz szlovákiai magyar és roma néptánc együttes működik, nagyon gyakran hátrányos helyzetű településeken. Minden korosztály képviselői megtalálhatók közöttük. A társadalmi integrációt is jelentősen segíti a magyar és a roma néptánc művelése Szlovákiában is, a hátrányos helyzetű településeken gyakran itt is ez az egyetlen kitörési pont.

 

Megszakítás