MŰHELYMUNKA (11)

A CSALÁDI HÁTTÉR SZEREPE A SZABADIDŐSPORTBAN

 

 

Helyszín: Ózd, Árpád vezér u. 29. Civil Ház

Időpont: 2019. december 13. 14:00-16:00

A rendezvényen részt vett: 22 fő

 

A projekt célja évente 6 alakalommal műhelymunka lebonyolítása, szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra. Magyarországi közszolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztése, esélyteremtő szerepének javítása.

A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése. Csökkenteni a  hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítani a foglalkoztatási esélyeiket. 

Az ózdi műhelymunka közvetlen célja a családi háttér szerepének tisztázása a szabadidősportban, helyzetelemzés, megoldáskeresés.

A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje is célunk volt. A HH-s  gyerekek integrációját segítő sporttevékenység megjelenését a családokban érinteni kívántuk, esélyteremtési céllal. A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje is célunk volt. Terveztük, hogy az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőségi, társadalmi felzárkóztatási kérdések is a felszínre kerülnek majd.

Részcélként fogalmaztuk meg a szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményeinek elérhetővé tételét.

 

A műhelymunka beszélgetést indító bevezető előadást dr. Honfi László kezdte, egy Napjaink társadalmában a családok rengeteg problémával küzdenek. Sokan élnek munkanélküli segélyből, hiányoznak a családi költségvetésből komoly összegek. Érezhető az életszínvonal csökkenése, kevesebb pénz jut a pihenésre, szórakozásra, kultúrára és a sportra is. Ebben a felgyorsult világban a szervezet fokozott igénybevételnek van kitéve (például a stressz), ami tovább rontja a lakosság nem kielégítő egészségi állapotát.

A legjobb az, amikor a sportoló szülő, vagy az a nem sportoló szülő, aki élete folyamán rájött, hogy a sport egészséges, megteheti, hogy rendszeresen járassa gyermekét sportolni. Egyesületünk segíti a szociális és egyéb hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdését családsegítéssel, fejlesztő programok biztosításával, a rászoruló fiatalok tehetség-gondozásának támogatásával, az iskolaelhagyás és sportágelhagyás visszaszorítása érdekében. Célunk elérésére egyik fő feladatunknak tekintjük az egészséges életmódot elősegítő sportolási és szabadidős lehetőségek megteremtését és támogatását a pályázat megvalósításával.

 

A szabadidősport elkezdéséhez megfelelő indittatásra van szükség. A „kezdőlökést” megadhatja az iskola, a testnevelőtanár, egy barát, de leggyakrabban mégis a családban látottak és tapasztaltak ösztönzik a fiatalokat arra, hogy elkezdjenek sportolni.

„Mikor ajánlatos elkezdeni a sportolást?”- „Legalább 9 hónappal a születés előtt” válaszolta az előadó.

Abban a családban, amelyikben a szülők egészségesen élnek, szeretik és rendszresen művelik a sportot, ott a gyermek számára is szükségletté válik a mozgás. Ha a családban fontos és elfogadott az egészséges életmód, azon belül a fizikikai aktivitás, a gyerekek is hajlandóak rendszeresen sportolni. A HH-s családokban elég kevesen sportolnak, és ez vonatkozik a szülőkre és a gyerekekre is.

Ennek oka sokrétű, okozhatja az anyagi helyzet, a rossz példa, a szemléletbeli hiányosság, a sportolási lehetőségek hiánya a településen, a motiváció hiánya, rossz társaság, csábító káros lehetőségek stb. A felsorolt okok megszüntetésével, kiiktatásával, továbbá célzott szemléletformálással  lehetséges a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, kirekesztettségének megszüntetése.

Ehhez kormányzati, önkormányzati segítségre van szükség, de célzott pályázatok kiírásával is orvosolható lehet a helyzet.

A szülők és a testvérek példája kiváló nevelőhatást gyakorolhat. Ahol rendszeresen kirándulnak, sétálnak, sportolnak együtt a családtagok, ott később is sportolni fognak a gyerekek. A szülők meggyőzése, szemléletformálása is szükséges a helyzet kezelésére, de nem árt, ha kellő anyagiakat tud erre biztosítani az önkormányzat, vagy az erre szakosodott civil szervezet.

 

 „Mit sportoljon a gyerek?” hangzott a jelenlevők kérdése? dr. Honfi László a következőket válaszolta. Fontos, hogy a szülő ne erőltesse rá a gyermekre az adott sportot és ne a saját beteljesületlen álmait valósíttassa meg vele. Praktikus, ha life time (egész életen át űzhető) sportágat sikerül választani a fiataloknak, mint például a futás, úszás, kerékpározás stb.

Csobó Zsuzsanna (Csemadok-Feled) véleménye, hogy a szlovák szabadidősportban is elsődleges szerepe van a családnak a szabadidősport elkezdésében és folytatásában. Iskolában a kötelező táborok (túrisztika, sí) nagy szereppel bírnak a gyerekek sport felé terelésének, de családi háttér nélkül gyakran abbamarad a sportolás. A modern sporteszközök (segway, elktromos roller, falmászás stb.) jobban vonzzák a fiatalokat, a sport elkezdésében ezeknek Szlovákiában is nagy szerepe van. A sportban maradást gyakran nehéz elérni, a gyerekek egy része lemorzsolódik. Ezeknek a fiataloknak a sportba való visszacsábítása többcsatornás ráhatást igényel, nagy szerepe van ebben pl. család, iskola, munkahely, szemléletbeli változás, motivációs korrekció, egészségtudat fejlődése stb..

 

A műhelymunka összegzéseként egyetértettek a jelenlévők abban, hogy amennyiben a családban nincs, vagy nem volt szülői példamutatás a sportot illetően, akkor külső hatások érvényesülnek (barátok, divat, megélhetés, érdeklődés), de a későbbiekben a családnak fontos szerepe van a sportolás támogatásában, továbbvitelében.

Fontos a nevelők nevelése (szülő, tanár) is, azaz szemléletformálással, példamutatással, pályázati segítséggel igyekezzünk a problémát kezelni.

A családi testmozgás kiváló formája a kirándulás, túrázás, hosszú hétvégi pihenés (wellness, fitnesz), üdülés. Összetartóbb a család, ha a  testmozgás együtt valósul meg, és rendszeresen.

 

Programunk során kiváló szinten valósult meg a család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje.

Projektünkkel hozzájárultunk az ifjúsági és szabadidősportos együttműködések erősítéséhez, közös programok szervezéséhez, ami projektrészcél is. A program lebonyolításával hozzájárultunk a komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozásához és ennek megfelelő mintaprogramok közös megvalósításához.

 

Kelt.: Eger, 2019. 12. 13.

 

Megszakítás