MŰHELYMUNKA (10)

A RENDSZERES SZABADIDŐSPORT BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A TELEPÜLÉSEKEN

 

Helyszín: Kazincbarcika, Fő tér 5. Egressy Béni Művelődési Központ

Időpont: 2019.12.04. 16:30-18:30.

A rendezvényen részt vett: 48 fő.

 

A projekt célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra. Az egészségügyi és szociális hálózati együttműködés javítása, csökkenteni a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítani a foglalkoztatási esélyeiket. Elősegíteni a germekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését.

A kazincbarcikai műhelymunka közvetlen célja, hogy a résztvevők megismerjék a rendszeres szabadidősport biztosításának lehetőségeit a különböző méretű és társadalmi helyzetű településeken, folytassunk helyzetelemzést, keressük a megoldásokat az ott jelentkező problémákra. Az esélyegyenlőséget és a társadalmi felzárkóztatást is meg kívántuk jeleníteni a műhelymunkán.

A magyarországi közszolgáltatások, esetünkben a szabadidősport elérhetőségének és minőségének fejlesztése, esélyteremtő szerepének javítása is célként került a fókuszba a műhelymunka során. Meg kívántuk ismertetni a résztvevő civil szervezetek vezetőivel és tagjaival a HH-s  gyerekek integrációját segítő sporttevékenységeket, amivel az esélyteremtést igyekeztünk segíteni.

 

A rendezvényünkre meghívást kaptak, és megjelentek:- a teljesség igénye nélkül) a következő szervezetek képviselői:

Kazincbarcika Város Önkormányzata, Szlovákia – Csemadok – Feled Alapszervezet. Kazincbarcika Szabadidő és Diáksport Egyesület,

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sajókaza,  Bhim Rao Egyesület Szendrőlád, Sajókaza ”Sólyom Telep” Közhasznú Egyesülete,

Újkazinci Baráti Kör, Tardonai Sportegyesület, Abigél – Többcélú Intézmény Szendrő,

 

A műhelymunka során Erdélyi Mihály a Sportszövetség-főtitkára elmondta, a hátrányos helyzetű gyerekeknek nincs lehetőségük a rendszeres, szervezett keretek között megvalósuló sportolásra. A társadalom alsó rétegeihez tartozó egyéneknek kevés esélye van a rendszeres testedzésre, mivel a családok nem tudnak sem időt, sem pénzt a sportolásra fordítani. Sajnos a probléma valós, és nap mint nap tapasztalhatók hatásai. Általánosan elmondható, hogy az oktatási intézmények szervezett keretei között kínálkozó sportolási lehetőségek nem elegendőek egy fejlődésben lévő, magas mozgásigényű gyermek számára. Ezért hatalmas felelősség nehezedik az olyan civil szervezetekre, mint mi is vagyunk. Részcélként foglmazta meg, együttműködés segítése, közös szakmai programok szervezése, megtartása partnerekkel, valamint elősegíteni a gyermekek, fiatalok harmonikus testi, lelki és értelmi fejlődését. Rövid bevezetője után közvetlen beszélgetés, tapasztalatcsere történt a résztvevők között.

 

Probléma a településeken, főleg a kis településeken, hogy nincs kulturális és sporttér. Ez a fizikai és a személyi teret is jelenti. Gyakran hiányzik az emberekből a motiváltság is. A rendszeres szabadidősport iránti igény felkeltésében és kielégítésében mindenképpen felkészült szakemberekre van szükség, akik ma gyakran hiányoznak a településekről.

A roma származású Káló Norbert és Káló János (BHIM RAO Egyesület, Szendrőlád) véleménye szerint anyagiak hiánya is nehezíti a probléma sikeres kezelését, különösen a sokszorosan hátrányos helyzetű romák esetében.

Komoly szervező munkával és kellő szemléletformálással- amit a civil szervezetek végezhetnek el, pályázatokon nyert pénz segítségével -a romák is elérhetők a szabadidősport számára, ami segíthet társadalmi felzárkóztatásukban, egészségszintjük javításában.

Az esélyteremtés is megvalósulhat azzal, ha fizikailag aktív élet felé indulnak el a fiatal romák, eltávolodva a káros szenvedélyektől. A sport tehát arra is jó, hogy elvonja a fiatalokat a rossz dolgoktól (például bűnözés, drog stb.). Felvilágosító rendezvényekre gyakran lenne szükség, mint például ez a műhelymunka is volt.

Sütő Ágnes (Kazincbarcika Diáksport Egyesület vezetője, edző) hozzátette, az alapítványok, tanodák, iskolák, barátok és a család szerepe nagy, az érdeklődés felkeltésében. Mindezek mellett fontos az önkormányzat szerepe is, az önkormányzat nem kerülhető meg a szabadidősport kérdésében sem.  Szerinte az is megoldásra váró probléma, hogy gyakran elkezdik a sportot a rászorulók pályázatban nyert összeg miatt ingyenesen, aztán az fizetős lesz, emiatt abbahagyják azt a falusi emberek. A pályázatoknak ezért tartalmaznia kellene a fenntarthatóságot is.

Kovács László sportreferens (Kazincbarcikai Önkormányzat, sportreferens) szerint a szabadidősport esetében a legfontosabb kritérium a helyi szakember megléte mellett a rendszeresség, aminek biztosítása ma komoly kihívás minden sportszakember, civil szervezet és az összes önkormányzat számára. Ennek a problémának a hathatós kezeléséhez masszívabb kölltségvetésre lenne szükség.

Dr. Honfi László véleménye, hogy a leszakadóban lévő társadalmi rétegek számára a sporthoz inkább passzív, mint aktív időtöltési formák kapcsolódnak, például sport a TV-ben, sporteseményen szurkolás, kis mozgással járó játékok. Mindez fokozottan igaz a nőkre, az idősekre és a községben élőkre, akik közül a nők elsősorban érdeklődés hiányára, az idősek főként egészségi állapotukra hivatkozva, míg a községben élők a lakóhelyükön elérhető sportolási lehetőségek szűkössége miatt maradnak távol a sportolástól.

Tömegeket érint ez a jelenség. A pályázatunk céljainak megvalósításával ezen a területen is próbálunk változást elérni, amit a HH-s települések civil szervezetei és lakói szívesen fogadnak.

Csobó Zsuzsa (Szlovákia-Csemadok Feled) elmondta, hogy a szlovák alaphelyzet kisértetiesen hasonlít a magyar viszonyokhoz. Szlovákiában is üzleti alapokra igyekeznek helyezni a rendszeres szabadidősportot, ami városokban úgy ahogy működik, de vidéken ez az elképzelés teljesen megbukott, mivel ott nincs fizetőképes kereslet. A civil szervezetek szerepe ezért vidéken Szlovákiában is felértékelődött.

Ezek a szervezetek igyekszenek enyhíteni a problémán, gyakran azonban – önhibájukon kívül – nem sok sikerrel. A rendszeres és könnyen elérhető szabadidősport Szlovákiában is hozzájárulna a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. Ehhez központi akarat és támogatás kell, továbbá a civil szervezetek hathatós segítségére is nagy szükség van a jövőben.

 

Programunk segítette a kulturális, szabadidősportos civil szervezetek és intézmények együttműködését a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében.

A műhelymunka végén összegzésként megállapítottuk, hogy a rendszeres szabadidősport biztosítása főleg a kisebb településeken egy sok-komponenses és permanens feladat, amit koordinálni kell (vagy az önkormányzatnak, vagy civil szervezeteknek), csak ez segíthet a hátrányos helyzetű lakosság társadalmi felzárkóztatásában, kirekesztődésének megszüntetésében.

 

Kelt.: Eger, 2019. 12. 04.

 

 

Megszakítás