MŰHELYMUNKA (8).

Helyszín: Rudabányai Gvadányi József Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár.

Időpont: 2019.04.29. 14:00-17:00.

A program címe: A szabadidősport és a sportpolitika kapcsolata.

Mivel jelentős a hátrányos helyzetűek száma Rudabányán, a szabadidősport társadalmi integrációjával is határozott célunk foglalkozni, hiszen a felzárkóztatás és a kirekesztődés a sportpolitika szerves részét képezi, csakúgy, mint az esélyteremtés. Célunk volt a meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos, rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése is. A sportpolitika értelmezése szerint a társadalmi befogadás nagyobb konkrét célcsoportjai: a nők, a hátrányos helyzetű csoportok (HH, HHH), a fogyatékossággal élők.  A sportból történő kirekesztődés tényezői három nagy csoportra oszthatók: strukturális akadályok; közvetítő tényezők; személyes tényezők. A sportoláshoz való jog különösen fontos tényezővé válik a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, általában a társadalmi felzárkóztatásra szoruló emberek esetében. A hátrányos helyzetű gyermekek életében a sport előmozdíthatja az integrációt, és az előítéletek csökkentését, és kutatások szerint a mozgás pozitívan befolyásolja a tanulmányi eredményeiket is. Szlovákiában szintén az a helyzet, hogy az élsportot lényegesen nagyobb arányban és értékben támogatja az állam, mint a szabadidősportot, a hátrányos helyzetű emberek szabadidősportját nem jellemzően.

 

Skip to content