TANULMÁNYÚT (3)

 A CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EGYHÁZAK SZEREPE A TARTALMAS

SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉBEN

 

Helyszín: Egyesület a társadalmi tőke fejlődéséért, Heves, Fő út 20.

                  Elnök: Czike Klára, kapcsolattartó: Smidelik Éva.

Időpont: 2018. november 17. 12:00-18:00.

A programcsoport címe: Tanulmányút (3.).

A beszámolót összeállította: Lázár Rita EVÚK képviselő.

A rendezvényen részt vett: 28 fő.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):
  • A tanulmányúton keresztül a résztvevő sportszakemberek ismerjék meg egymás szabadidősportjának rendszerét, valamint a jó gyakorlatokat.
  • A tanulmányút közvetlen célja volt az egyházak segítő szerepének megismerése a szabadidő eltöltésben és a szabadidősportban.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A szokásos meghivottak mellett a Hevesen és környékén működő szabadidős és egyházi szervezetek képviselőit is invitáltuk. Meghívót küldtünk a következő szervezeteknek: Hevesi József Tagiskola, Gyermekesély Iroda, Heves város Önkormányzata, Komplex Gyermek és Ifjúságvédelmi Egyesület, környékbeli egyházak képviselői.

A tanulmányút fogadó szervezete az Egyesület a társadalmi tőke fejlődéséért civil szervezet volt, melynek szakterülete a szociális terület, a kutatás, a tudomány, a kultúra és a sport.  Egyesületünk Smidelik Éván keresztül tartja a kapcsolatot a hevesi szervezettel.

Ferenczfi Zoltán református lelkész tartotta a bevezető előadást az egyházak és a civil szervek kapcsolatáról, az egyházak szerepéről a tartalmas, szellemileg és fizikailag is aktív szabadidő eltöltésének propagálásában és szervezésében. A lelkész szerint az egyházak és a civil szervezetek egymásra vannak utalva a hátrányos helyzetű településeken, ahol egyrészt kevés szabadidővel rendelkeznek a lakosok, másrészt sem igényük, sem pénzük nincs arra, hogy az egészségük védelme érdekében fizikailag aktívan töltsék el kevéske szabadidejüket. Ez jelentősen kihat életminőségükre.

az Egyesület a társadalmi tőke fejlődéséért civil szervezet

Smidelik Éva, az Egyesület a társadalmi tőke fejlődéséért civil szervezet képviselője, a vendéglátónk elmondta, hogy az egyház és a civil szervezetek is pályázatokat készítenek, a nyertes pályázatok segítségével tudnak némi eredményt elérni ezen a területen. Az egyház és a szabadidős szervezetek külön és együttesen is pályázhatnak, van rá jó példa mindkettőre.

Sztahona Dániel,  a Hegyvidék Outdoor Kft. szilvásváradi civil szervezet képviselője szerint nehéz megmozdítani a hátrányos települések lakóit bármilyen rendezvényre. Az egyház és a civil szervezetek egymás hatásait felerősíthetik ezen a területen is.

A vitában volt némi különbség a különböző vallású emberek véleményei között, de ezek lényegi dolgokat nem érintettek. Abban mindannyian egyetértettek, hogy nagyon meghatározó a település egyházi vezetőjének viszonya a civil szervezetekhez és a szabadidős tevékenységekhez, azon belül a szabadidősporthoz, amit a jövőben jobban ki kellene használnia a szabadidősportos szervezeteknek.

A rendezvényen két külföldi szakember vett részt (Beneh Dorim és Craciunea Viorel, Clubul Sportív GYM MAR STRONG Oradea). Külföldi vendégeink elmondták, hogy Romániában az egyházak nem tartanak olyan intenzív kapcsolatot a hívekkel és a civil szervezetekkel, mint hazánkban. Az egyházak a sportot egyáltalán nem preferálják a szabadidős tevékenységek közül. Ezen egyházmegyei szinten lehet csak változtatni.

A tanulmányút elérte célját.

 

Kelt.: Eger,  2018. 11. 17.

Megszakítás