PÓSA LAJOS TÁRSASÁG RIMASZOMBAT

A rimaszombati székhelyű Pósa Lajos Társaság küldetésének tekinti, hogy a felvidéki kulturális és egyéb szabadidős életbe bekapcsolódva, alkalmakat teremtsen a költő és baráti köre munkásságának bemutatására, továbbá az élő emberi környezet segítésére.

Rimaszombatban a VIA NOVA Baráti Körök Csillagösvény gyermektáborában elevenedik meg évente, újra és újra Pósa bácsi, folytatják a Légy Lámpás előadás-sorozatot a Csillagházban. A Pósa Lajos vándorkiállítás az év hátralévő részében több helyre eljut, legközelebb a Losonczi Szabó Gyula Emlékházban, illetve a Miskolci Herman Ottó Múzeumban kerül bemutatásra. A Csemadok szervezeteivel folyamatosan együttműködnek a szabadidős és sportrendezvények megvalósításában. Különösen érzékeny a társaság a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos emberek problémái iránt.

A megemlékezéseiket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósítják meg.

Véleményük szerint értelmes, nemes és emberséges ügyhöz mindig jóleső érzés csatlakozni, ezért, tevékenyen részt kívánnak venni az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális pályázat megvalósításában, tapasztalataik átadásában, főleg műhelymunkák révén.

 

Megszakítás