CSEMADOK FELEDI ALAPSZERVEZETE

A Feledi alapszervezet célja és feladatai:

 1. Szervezi a szlovákiai magyarság közművelődését, szabadidősportját és védi érdekeit.
 2. Fejleszti a szlovákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, ápolja természetes kötődését az egyetemes magyar kultúrához.
 3. Hozzájárul a szlovákiai magyar kulturális, művészeti tudományos és sportélet kiteljesedéséhez, támogatja a szórványban élő magyarság felzárkózását.
 4. Állást foglal az aktuális társadalmi és közművelődési kérdésekben és részt vállal a megoldásukban.
 5. Tömöríti mindazokat, akik munkájukkal, anyagiakkal és egyéb módon támogatják a szlovákiai magyarság kulturális, társadalmi tudományos és sportéletét.
 6. Bővíti tagságát, megteremti számukra a nemzetiségi kultúra aktív és célszerű működésének, tevékenységnek feltételeit.
 7. Munkálkodik tagsága anyagi, fizikai és szellemi kultúrája értékeinek fejlesztése és hozzáférhetővé tétele érdekében.
 8. Küldetésével összhangban bekapcsolódik a gyermekek és az ifjúság kulturális nevelésébe, támogatja az ifjúság szövetségen belüli szerveződését.
 9. Társadalmi, kulturális és közművelődési rendezvényeket szervez, közművelődési közösségeket (öntevékeny művészeti és sportcsoportokat, művelődési, művészeti szakköröket, sportos klubokat) alakít, ösztönzi és támogatja azok munkáját.
 10. A helyi és regionális kultúra fejlődése érdekében koordinálja és módszertanilag segíti az amatőr művelődési és művészeti mozgalmakat.
 11. Országos, területi és körzeti kulturális rendezvényeket, amatőr művelődési, művészeti és sport szemléket és versenyeket szervez.
 12. Felkutatja, gondozza a magyar vonatkozású kulturális, történelmi és műemlék jellegű értékeket, népszerűsíti a népi kultúrát, a szülőföld hagyományait, felügyeli és gondozza a tájházakat, illetve támogatja új tájházak létrehozását, és a vidéki turizmust.
 13. Kezdeményezi és ösztönzi a szlovákiai magyarság történetével és létével kapcsolatos dokumentumok, információk gyűjtését és feldolgozását, komplex kutatását.
 14. Bővíti és fejleszti kapcsolatait a hazai és külföldi kulturális és sportszervezetekkel, intézményekkel, támogatja tagjainak tudományos, művészeti publikációs és sporttevékenységét.
 15. Tevékenységének ellátása érdekében alapítványokat, alapokat, közhasznú intézeteket hoz létre, gazdasági és kiadói tevékenységet folytat.
 16. Együttműködik és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel és mozgalommal, akik, illetve amelyek a Szövetség céljaival és programjával összhangban tevékenykednek.

 

Megszakítás