MŰHELYMUNKA (1).

ÉLETMÓD, ÉLETMÓD-ELEMEK

 

Helyszín: Fekete István Könyvtár, Kulturális és Szabadidő Központ,

3385 Tiszanána, Fő u. 159.

Időpont: 2018. szeptember 25. 17:00 – 21:00.

A programcsoport címe: Műhelymunka (1).

A beszámolót összeállította: Lázár Rita EVÚK képviselő.

A rendezvényen részt vett: 35 fő.

 

  1. Tevékenység célja:

Cél volt, hogy a műhelymunkán keresztül a résztvevő országok sportszakemberei ismerjék meg egymás szabadidősportjának rendszerét, valamint a jó gyakorlatokat. További cél volt az életmód és az életmódelemek, köztük a fizikai aktivitás, a szabadidősport megismertetése a résztvevőkkel.

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Az életmódról, életmód-elemekről szóló bevezető előadást, melyet dr. Honfi László tartott ppt támogatással, nagy figyelemmel hallgatták a résztvevők. Megismerhettük az előadásból a különböző, az életminőség keretén belül legfontosabb életmódelemeket (táplálkozás, fizikai aktivitás, káros szenvedélyek kerülése, környezeti ártalmak, pihenés-üdülés, szexualitás), de végig a szabadidősport volt a középpontban.

Az előadást követően több hozzászólás hangzott el, a megjelent hazai és külföldi civil szervezeti vezetők és a települések vezetői is elmondták véleményüket témával kapcsolatosan. A jövőben is szívesen vennének hasonló típusú, egészségtudatot fejlesztő tájékoztatókat, előadásokat. Kiderült a hozzászólásokból, hogy az életmód témakörében általában a magyar emberek, de a civil szervezetek vezetői is viszonylag tájékozatlanok, ezen a területen komoly felvilágosító munkára van szükség itthon és külföldön is. Az életmód-elemek közül az egészség szempontjából a hozzászólók a fizikai aktivitást (sport) és a táplálkozást tartották a legfontosabbnak. Ebben a két életmód-elemben elkövetett hibák szerintük jelentősen befolyásolják az életminőséget és az egészséget.

 

Külföldi partnereink képviselőitől (Agneša Gyuránová – CSEMADOK Bátkai Alapszervezete, Pósa Judit – Pósa Lajos Társaság) is érdekes véleményt kaptunk. Szlovákiában hasonló gondokkal küzdenek a különböző életmód-elemeket, különösen a fizikai aktivitást illetően. Az egészségtudatos, fizikailag aktív magatartást a szegényebb, elmaradottabb területeken nem lehet megtalálni, sok a beteg, leszázalékolt ember, elsősorban a helytelen életmód miatt. Az egészségtudat fejlesztése ezeken a területeken égetően fontos lenne.

A műhelymunka elérte célját.

Kelt.: Eger, 2018. szeptember 25.

Megszakítás