KUTATÁS – KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK

A problémát körülírva, a szakirodalmat feldolgozva a következő kérdések merültek fel bennünk.

  • Hogyan lehet a korábban sportoló fiatalokat visszavezetni a sport világába?
  • Milyen módon lehet segíteni a hátrányos helyzetűek integrációját a szabadidősport és a versenysport által?

A felmerült kérdések kapcsán a következő hipotéziseket állítottuk fel:

  • A korábban sportoló fiatalokat vissza tudjuk terelni a sport és az egészséges életmód felé úgy, ha tehetséggondozó programokat, mentori közreműködéssel hozunk létre.
  • A hátrányos helyzetű gyermekek integrációja sikeresebb, ha megtanítjuk őket csapatban játszani és csapatban gondolkodni a sport segítségével.

Hisszük azt, hogy a két hipotézisünk alátámasztása vagy épp megcáfolása segít abban, hogy a jövőbeni működésünket új alapokra helyezzük.

Fontos számunkra a fiatal korosztály motivációjának kiderítése, az integráció elősegítése, az előítéletek csökkentése, így morális téren egyeznek a célkitűzéseink és a működési alapelveink.

A kutatás során szeretnénk beszerezni a személyi és szervezeti adatokat, amiből szintén következtetések vonhatók le. Szeretnénk továbbá megismerni olyan esetleg helyi, térségi eljárásrendeket, módszertanokat is, melyek ott helyben lettek kipróbálva és bevált gyakorlatként beépült a mindennapi szakmai segítségnyújtásba, akciótervekbe.

 

Megszakítás