Kutatás – A probléma bemutatása

A projektben vállaltunk egy összehasonlító nemzetközi kutatást, melynek középpontjában a fiatalok sportolási körülményei állnak. Ezt a problémát írjuk most körül.

Azok a fiatalok, akik rendszeresen sportolnak, azt többnyire szervezett keretek között teszik, így kiemelt szerepe van ilyen esetekben azon egyesületeknek, sporttal foglalkozó szervezeteknek, ahol ők is jelen vannak.

A sport pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a lélekre és a szellemre is hatnak, a rendszeres mozgás számos, szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben, s ha életünk természetes részévé válik, akkor nyilvánvalóan preventív hatása is van.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok aktivitása a sport tekintetében jelentősen csökken a kamaszkor során, hiszen életükben nagyon sok változás következik be (továbbtanulás, munkába állás, családalapítás). Jellemző ugyanakkor, körükben, hogy sajnos később sem térnek vissza a sporthoz. A sporttal és egészséges életmóddal foglalkozó szakembereknek, szervezeteknek sok esetben nem áll rendelkezésükre az az eszköztár, amivel vissza tudnák „csábítani” korábbi tagjaikat, sportolóikat. Kísérletek erre ugyan korábban is voltak, de ezek nem feltéttelenül tudatos, vagy szervezett keretek között zajlottak. Az előzőek miatt szükségesnek tartjuk az ilyen irányú eljárások rendszerezését, és a térség szükségleteihez, igényeihez történő adaptációját.

A hátrányos helyzetű gyermekeknek nincs lehetőségük a rendszeres, szervezett keretek között megvalósuló sportolásra. A társadalom alsó rétegeihez tartozó egyéneknek kevés esélye van a rendszeres testedzésre, mivel a családok nem tudnak sem időt, sem pénzt a sportolásra fordítani.

Általánosan elmondható, hogy az oktatási intézmények szervezett keretei között kínálkozó sportolási lehetőségek nem elegendőek egy fejlődésben lévő, magas mozgásigényű gyermek számára. Azonban a hátrányos helyzetben lévő családok nem engedhetik meg a plusz sport szakkör költségeit. Ezért hatalmas felelősség nehezedik az olyan civil szervezetekre, amilyenek mi is vagyunk. Egyesületünk célja a szociális és egyéb hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdése családsegítéssel, fejlesztő programok biztosításával, a rászoruló fiatalok tehetség-gondozásának támogatásával, az iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében. Célunk elérése érdekében egyik fő feladatunknak tekintjük az egészséges életmódot elősegítő sportolási és szabadidős lehetőségek megteremtését és támogatását.

Szervezetünk számára fontos a sport, a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása célcsoportja körében. Hiszen az egyéniséghez illeszkedő, jól megválasztott sport hozzájárul az általános fizikai, szellemi és érzelmi fejlődéshez. A sportnak elsődlegesen egészségmegőrző szerepe van, de emellett számtalan előnnyel szolgálhat. Testtudatot fejleszt, saját határainkat megismerteti fizikai szinten. A versenyek által győzelem és kudarcélményhez juthatunk, amely kihat későbbi életünk más területére is. Önbecsülést ad, kitartásra és együttműködésre tanít. A hátrányos helyzetű gyermekek életében előmozdíthatja az integrációt, és az előítéletek csökkentését, a mozgás pozitívan befolyásolja a tanulmányi eredményeiket. A versenyeken megtanulják, hogy célok kitűzésével az eredményesség növelhető. Minőségi szabadidős elfoglaltságot ad a fiataloknak. Az ülő életmód káros hatásait felülírja, a csapat általi együttműködés szabályai alkalmazkodásra tanítják, a kitörési lehetőség elősegíti a motivációt is. Továbbá a sporton keresztül képesek vagyunk olyan nevelési mintát mutatni, amely segíti a hátrányokkal küzdő fiatalokat abban, hogy pozitív önértékelésű, életcéllal rendelkező, kreatív, becsületes felnőttekké váljanak.

Vizsgálatunk során a fenti probléma megoldására törekszünk.

 

Megszakítás