KÉRDŐÍV

Szabadidősporttal foglakozó civilszervezetek tevékenységének összehasonlító kutatását”

megalapozó KÉRDŐÍV

 

 

 

1.

Szervezetének neve:

 

2.

A szervezete székhelynek címe:

 

3.

A szervezete honlapjának címe:

 

A szervezet jogállása (pl. alapítvány, egyesület, stb.):

 

A szervezet taglétszáma:

 

A szervezet finanszírozója (pl. pályázat, önkormányzat, alapítvány, szponzorok, stb. Több forrást is megjelölhet):

 

 

4.

Válaszadó szervezetben betöltött szerepe:

 

4.1.

Válaszadó tevékenysége a szervezetben:

 

4.2.

 

4.3.

 

4.4.

 

4.5.

 

4.6.

 

4.7

 

 

 

A megkérdezettre vonatkozó adatok

 

 

5.1.

Iskolai végzettsége:

1

 

 

2

 

 

3

 

 

5.2

Szakképzettsége:

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5.3.

A szabadidősporttal kapcsolatos feladatok ellátására feljogosító egyéb képesítése:

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5.4.

Demográfia és tevékenységéhez kapcsolódó jellemzők:

nem

kor

szabadidősport területén szerzett tapasztalatának időtartama

szervezetnél eltöltött idő

heti munkaidő

 

 

 

 

 

5.5.

A szervezetnél történő foglalkoztatás jogcíme:

F

 

FR

 

MB

 

V

 

Ö

 

 

F=főállású teljes munkaidős;     FR=főállású részmunkaidős;     MB=megbízási szerződéssel;

V=vállalkozói szerződés,    Ö=önkéntes

KÉRJÜK A MEGFELELŐ ROVATOT X-SZEL JELÖLJE

 

 

6.

Ön milyen rendszerességgel sportol?

 

Sportág megnevezése:

Heti alkalmak száma:

Sportolásra fordított heti időtartam:

6.1.

 

 

 

6.2.

 

 

 

6.3.

 

 

 

6.4.

 

 

 

 

6.5.

Ha jelenleg nem sportol, akkor korábban mit sportolt?

 

Sportág megnevezése:

Milyen szinten sportolt?

Mikor?

6.5.1.

 

 

 

6.5.2.

 

 

 

6.5.3.

 

 

 

6.5.4.

 

 

 

Szervezetre vonatkozó adatok

 

 

7.

A szervezet működési területe

7.1.

település

 

7.2.

járás

 

7.3.

megye

 

7.4.

régió

 

7.5.

országos

 

7.6.

nemzetközi

 

 

8.

A szervezet által nyújtott szolgáltatások értékelése

Kérjük a jellemző rendszerességet az első oszlopban X-szel jelölje!

8.1

A biztosított szolgáltatás, tevékenység megnevezése:

 

8.2.

A tevékenység jellemzői

 

Rendszeressége:

Alkalmak száma:

Résztvevők száma:

1.

évente többször

 

 

2.

havonta többször

 

 

3.

heti rendszerességgel

 

 

4.

hetente többször

 

 

 

9.

Véleménye a nyújtott szolgáltatásról, tevékenységről

Kérjük „x” –szel jelölje milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal:

1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékben.

9.1

A tevékenység hozzájárult a részvevők személyiségének fejlődéséhez.

1

2

3

4

5

9.2.

A tevékenyég erősítette a részvevők rendszer testmozgás iránti motivációját.

 

 

 

 

 

9.3.

Felkeltette az egészséges életmód, rendszeres testmozgás iránti figyelmet, érdeklődést.

 

 

 

 

 

9.4.

Ismereteket nyújtott a rekreációs célú edzések helyes végzéséhez.

 

 

 

 

 

9.5.

Segítette a tájékozódást a különböző sportolási lehetőségekről.

 

 

 

 

 

9.6.

Hozzájárult az egészséges életmódra irányuló attitűdök megerősítéséhez.

 

 

 

 

 

9.7.

Erősítette az egészséges életmód iránti elköteleződést.

 

 

 

 

 

 

10.

Kérjük, az alábbi táblázatban sorolja fel azokat a tényezőket, körülményeket,

amelyek nehezítik tevékenységét!

Kérjük „x” –szel jelölje milyen mértékű a nehézség, amellyel meg kell küzdenie munkája során,

„5-ös” a legnagyobb mértékű!

10.1.

 

1

2

3

4

5

10.2

.

 

 

 

 

 

 

10.3.

 

 

 

 

 

 

10.4.

 

 

 

 

 

 

10.5.

 

 

 

 

 

 

10.6.

 

 

 

 

 

 

10.7.

 

 

 

 

 

 

10.8.

 

 

 

 

 

 

10.9.

 

 

 

 

 

 

10.10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

Együttműködések

Kérjük az alábbiak szerint A-D oszlopokban az együttműködést jellemző számot.

 A= Érintettsége a szervezett munkájának végrehajtásában

1= kicsi, 2=közepes, 3= nagy

B= A szervezet munkájának támogatása

1= blokkoló, 2=semleges, 3= támogató

C= Befolyása a Szolgálat munkájára

1= kicsi, 2=közepes, 3= nagy

D= A szervezet általi befolyásolhatósága

1= kicsi, 2=közepes, 3= nagy

11.

Kérjük, sorolja fel azokat a szervezeteket, intézményeket, civil szerveződéseket, amelyekkel együtt működnek, vagy szükséges lenne az együtt működésre munkájuk során.

A

B

C

D

11.1

 

 

 

 

 

11.2.

 

 

 

 

 

11.3

 

 

 

 

 

11.4.

 

 

 

 

 

11.5

 

 

 

 

 

11.6.

 

 

 

 

 

11.7

 

 

 

 

 

11.8.

 

 

 

 

 

11.9

 

 

 

 

 

11.10.

 

 

 

 

 

11.11.

 

 

 

 

 

 

12.

Korábbi vizsgálatok szerint a pubertás kor környékén sok fiatal hagyja abba a sportolást. Ön szerint ez igaz ma is?

 

 igen

 nem

 

13.

Ha igen, Ön szerint mi lehet az oka a sportág-elhagyásnak?

Kérjük, értékelje 1-5-ös indexen az állításokat!

(1: egyáltalán nem fontos ok; 2: kevésbé fontos ok; közepesen fontos ok; 4: nagyon fontos ok; 5: maximálisan fontos ok)

 

 

1

2

3

4

5

A

baráti kör

 

 

 

 

 

B

családi ráhatás

 

 

 

 

 

C

tanulmányi kötelezettség

 

 

 

 

 

D

érdeklődés változása

 

 

 

 

 

E

sportolási körülmények

 

 

 

 

 

F

sportolási lehetőségek

 

 

 

 

 

G

sportszakember hiánya

 

 

 

 

 

H

nem tartja fontosnak a sportot

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Civil szervezet vezetője, vagy tagjaként van-e Önnek tapasztalata abban, hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, befolyásolni vagy jó irányba visszaterelni?

 

 igen

 nem

 

15.

Véleménye szerint milyen eszközökkel, módszerekkel vezethetők vissza a sportot elhagyó fiatalok a sport világába, illetve az egészséges életmód felé?

Kérjük, sorolja fel ezeket az alábbi táblázatban!

15.1

 

 

15.2.

 

 

15.3.

 

 

15.4.

 

 

15.5.

 

 

15.6.

 

 

 

 

16.

A lakóhely, vagy szociális környezet miatt hátrányos helyzetűek integrációja megvalósítható-e a sport és a testnevelés által?

 

 igen

 nem

 

 

 

 

17.

Ha igen, Ön szerint milyen eszközökkel, módszerekkel lehet segíteni, megvalósítani a hátrányos helyzetűek integrációját a sport és a testnevelés által

(konkrét példát is leírhat!)?

17.1

 

 

17.2.

 

 

17.3.

 

 

17.4.

 

 

17.5.

 

 

17.6.

 

 

 

 

A kitöltésre áldozott idejét köszönjük!

 

A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség

                                                                                              sportszakmai közössége

Megszakítás