A TANULMÁNYOZNI KÍVÁNT TERÜLET, SZOLGÁLTATÁS (MÓDSZER, ELJÁRÁS) NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ MEGISMERÉSE (1).

Helyszín: Fekete István Könyvtár, Kulturális és Szabadidő Központ, Kisterem.

3385 Tiszanána, Fő u. 159.

Időpont: 2018. szeptember 25. 15:00-17:00.

A programcsoport címe: A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése (1.).

A beszámolót összeállította: Lázár Rita EVÚK képviselő.

A rendezvényen részt vett: 27 fő.

 

  1. Tevékenység célja:

A program célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra.

A közvetlen cél a kétéves projekt témaköreinek  pontosítása, kiegészítése, a résztvevők érdeklődési körének megfelelően. . Célul tűztük ki a szabadidősporttal kapcsolatos alapfogalmak megismerését is.

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A Projektbemutatót Dr. Honfi László tartotta, azért, hogy a résztvevők tisztában legyenek pályázatunk alapvető céljaival, feladataival, részleteivel. Ez jelentősen növelte a résztvevők aktivitását, hiszen a projektbemutatót követően minden résztvevő megnyilvánult.

A vitában nagy érdeklődést váltott ki a Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség főtitkárának (Erdélyi Mihály) és Tiszanána polgármesterének (dr. Tóth József) hozzászólása. Mindketten a szabadidősport elkötelezettjei, a maguk területén mindent megtesznek annak propagálásáért, támogatásáért és szervezéséért. Szerintük a szabadidősportos új lehetőségek megismertetésével könnyebben megnyerhetők a fiatalok a sportnak. Az idősebb lakosok részére a korosztálynak megfelelő mozgásformákat kell keresni (pl. túra, kirándulás, tai chi stb.).

Nagyon érdekes információkat kaptunk külföldi partnereink képviselőitől (Agneša Gyuránová – CSEMADOK Bátkai Alapszervezete, Pósa Judit – Pósa Lajos Társaság) is. Vendégeink elmondták, hogy Szlovákiában a sport szaknyelve jelentősen különbözik a magyar terminológiától, ami a kommunikációban kisebb zavart okozhat. Erre a jövőben jobban oda kell figyelni. Nem csak a terminológia, de verseny és a szabadidősport

 

 

rendszer szervezeti felépítése is különbözik, amit egy későbbi találkozáson részletezünk majd.

Értékes javaslatok hangzottak el arról, hogyan lehet és kell megszólítani a hátrányos helyzetű települések lakóit a szabadidős tevékenységekre. A sokcsatornás megközelítést javasolják mindannyian (szórólap, falu-hangszóró, plakát, szemléletformáló rendezvények, ingyenes rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, falu értelmiségének példamutatása sport terén, közösségi média stb.).

Tanulmányozni kívánt területünk a szabadidő eltöltés, a szabadidősport, a rekreáció. Ezt a területet sikerült megismertetni, körülhatárolni a résztvevők számára, így terminológiai probléma a jövőben nem lehet. Ez a törekvésünk összhangban van a Szakmai Tervvel. Ebben sokat segített dr. Honfi László bevezető előadása, melyben a tanulmányozni kívánt területtel kapcsolatos alapfogalmakat részletezte, ismertette érthető formában.

A foglalkozás teljes mértékben elérte célját.

 

 

Kelt.: Eger, 2018. szeptember 25.

 

 

Megszakítás