A PROJEKTBEN VÁLLALT TEVÉKENYSÉGEINK BEMUTATÁSA

 

 1. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése;
 2. Nemzetközi hálózatépítés;
 3. A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása;
 4. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében (a külföldi adatokat a külföldi partnernek kell biztosítania); 
 5. A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása;
 6. Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel;
 7. Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével (amennyiben indokolt); 
 8. Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében
 9. Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása;
 10. Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése;
 11. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása;
 12. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése, a kommunikációs terv szerint.
Megszakítás