A PROJEKT ÁLTALÁNOS CÉLJAI

Ahhoz, hogy a projekt valódi célját megérthessük, fontos annak általános és részcéljait is megismerni.

A projekt általános célja a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése (ahol lehet kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

A transznacionális együttműködések terén elsődleges irány a Duna stratégiát végrehajtó államokkal és a V4 országokkal való együttműködés erősítése. Ezen belül a projektekben tervezett beavatkozási irányok a következők lehetnek:

 • Európai Roma Keretstratégia megvalósítása a kelet-közép európai romák felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása.
 • Nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása.
 • Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése.
 • Az egészségügyi és- szociális hálózati együttműködés javítása.
 • Az egészségbiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana, transznacionális egészségügyi hálózati együttműködés, egészségipari kutatási kapcsolatok fokozása.
 • Civil ernyőszervezetek egymás közötti együttműködése.
 • Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében.
 • Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és ennek megfelelő mintaprogramok közös megvalósítása.
 • Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana.
 • Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése.
 • A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje.
 • A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása.

 

Az elérni kívánt részcélok

 1. A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.
 2. Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között.
 3. A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják (szakmai ajánlások megfogalmazása).
Megszakítás