A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN KOMPETENCIAFEJLESZTÉS, TRÉNING, TEREPMUNKA MEGVALÓSÍTÁSA (3).

 

A FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZABADIDŐSPORTJÁNAK SZERVEZÉSE

              

Helyszín: Egyesület a társadalmi tőke fejlődéséért, Heves, Fő út 20.

                  Elnök: Czike Klára, kapcsolattartó.Smidelik Éva.

Időpont: 2018. november 17. 09:00-11:00.

A programcsoport címe: A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása (3.).

A beszámolót összeállította: Lázár Rita EVÚK képviselő.

A rendezvényen részt vett: 22 fő.

 

  1. Tevékenység célja:

Cél a szabadidő eltöltés és a szabadidősport területén fellelhető hazai és nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása azok magyarországi alkalmazására.

Kiemelt cél volt a fogyatékkal élők szabadidősportjának megismerése, szervezési sajátosságainak megismertetése.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A szokásos meghivottak köre bővült a Hevesen és környékén működő szabadidős szervezetek képviselőivel. Meghívót kaptak a következő szervezetek: Egyesület a társadalmi tőke fejlődéséért, Hevesi József Tagiskola, Gyermekesély Iroda, , Heves város Önkormányzata, Komplex Gyermek és Ifjúságvédelmi Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesület Heves és környéki körzeti csoportja, Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete.

A rendezvényen elhangzottak (dr. Honfi László bevezető előadása és a hozzászólások) a következőképpen foglalhatók össze.

Fogyatékosok sportja nem más, mint hosszan tartó öröklött, vagy szerzett fizikai, értelmi, pszichoszociális illetve érzékszervi károsodással élők testmozgása sport jellegű tevékenységgel. Jellege szerint lehet rehabilitációs, rekreációs, versenysport célzatú. A tevékenység mögött rendszerint egy minőségileg magasabb szintű életmódra való törekvés fedezhető fel.

A fogyatékosok sportját két országos szervezet irányítja, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ), melynek vannak megyei szervezetei is, a mienk a Fogyatékkal Élők Heves Megyei Sportszövetsége.

 

Fogyatékkal élő embertársaink számára a sport és a rekreáció több okból adódóan is kiemelkedő jelentőséggel bír. Rendszeres fizikai igénybevétellel megelőzhető számos inaktivitásból fakadó elváltozás, a ma már népbetegségnek számító elhízás, és az elhízással együttjáró olyan további szövődmények, mint például az ízületi bántalmak, vagy a magas vérnyomás és a cukorbetegség.

Tóthné Veréb Mária, a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesület Heves és környéki körzeti csoportja képviseletében elmondta, hogy a fogyatékos személyekkel való mozgásos foglalkozások során – akár sportterápiáról vagy klinikai sportról, akár szabadidős sporttevékenységről vagy rekreációról, akár versenysportról van szó – mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a sporttevékenységnek egyszerre több fontos funkciót is be kell töltenie a fogyatékos személy életében (pl. egészséges életmódra kell nevelnie, segítenie kell a reális mozgásos én-tudat kialakulását, segítenie kell a társadalmi hátrányok leküzdését stb.).

Gál Gábor, az Újkazinci Baráti Kör képviselője, aki maga is mozgáskorlátozott, elmondta, hogy az egyénre szabott mozgásprogram összeállítása során mindig a meglévő képességekre koncentrálva kell a sportági mozgásanyagot adaptálni, és ha szükséges, akkor az adott egyén sérülésének megfelelően módosítani. A károsodás kiterjedésének mértéke sok esetben határt szabhat a lehetőségeknek, ezért például hiányzó szervi funkciók esetén a feladatok azonos szinten történő végrehajtásához kompenzációs mechanizmusok kidolgozására lehet szükség.

Egybehangzó vélemény volt, hogy a fogyatékosok sportfoglalkozásokon a szakemberek jelenléte és a rendszeresség minden esetben nagyon fontos!

Külföldi partnerünk képviselője Csobó Zsuzsanna elmondta, hogy a magyar fogyatékkal élők sportja irigylésre méltóan szervezett, Szlovákiában is működnek a hasonló szervezetek, de nincs ernyőszervezetük, ennek elérésére javaslattal fog élni otthon.

 

 

Kelt.: Eger, 2018. november 17.

 

Megszakítás